Notes


สายพันธุ์นี้จะถูกจัดในประเภทไม่ธรรมดาที่ว่า

  1. Female cone จะถูกเปิดออกเป็น pollination ประมาณ 1 เดือนก่อนที่มันจะขยายขนาด Cone จนเต็มที่
  2.  the female cone ที่เหลือจะเปิดออกมาเป็น pollination ไม่เกิน 3 วัน
  3. the ovules จะไม่มีรูปแบบของเมล็ดที่โตเต็มที่และถ้าไม่ fertilised  เมล็ดก็จะไม่พัฒนาต่อไป
  4.  the sclerotesta ของ the ovules จะอ่อนนุ่มในเวลาของ pollonation และส่วนที่เหลือก็จะอ่อนเหมือนกันถ้า the ovulesไม่ได้ fertilised

เพราจากลักษณะพิเศษของใบและสีของลำต้น รูปแบบใบและ pr-angle ของฐานใบซึ่งจะมีค่าองศามากกว่า 90″ สายพันธุ์นี้มักจะไม่มีการสับสนกับหลายสายพันธุ์ของ South africa

จะพบว่าลักษณะทางกายภาพของ Encephalartos inopius ถ้ามองอย่างผิวเผินจะดูคล้ายกับสายพันธุ์ Dioon และ Microcycas

จะพบว่าสายพันธุ์ Encephalartos Inopius เป็นต้นไม้ที่เลี้ยงประมาณ 10-15 ปีจะน่าดูมากในการจัดสวน

ในปี ค.ศ.1955 ได้มีกลุ่มนักเดินทางได้เข้าไปตำบล the Transvaal’s Lydenburg ซึ่งเค้าเข้าไปหาพืชที่มองแล้วไม่ธรรมดา หนึ่งในผู้สำรวจ ก็คือ Dr. Helmoed van Hoepen ได้นำหน่อจากตัวอย่างและปลูกทดแทนพืชกลับไปใน Johannesburg garden ของเขา ที่นั่นมีความเจริญรุ่งเรืองแต่ว่ามันไม่สำคัญจนกระทั่งเวลาผ่านไป 9 ปี มันได้ดึงดูดความสนใจของนักพฤษศาสตร์ ในการที่จะพยายามย้ายตำแหน่งที่พืชเกิดขึ้น a Mr.C.A.Els เป็นสมาชิกในกลุ่มของนักสำรวจเริ่มแรก ได้ตั้งกลุ่มในช่วงสิงหาคมปี ค.ศ. 1964 ประกอบด้วย Dr L.E. Codd ,Dr I.C.Verdoorn, Mrs.E.van Hoepen and Dr R.A. Dyer โชคร้ายที่ต้นแม่ของสายพันธุ์นี้ปรากฎว่าได้ตายไปเสียแล้ว แต่ตัวอย่างที่สองได้พบใกล้ๆกับ sheer krantz อยู่ระหว่างแม่น้ำ the steelpoort และระหว่าง Pengeและ the Kromellenboog แร่ใยหิน สถานที่นี้เป็นที่รวมพันธุ์พืชที่ว่ามี 3 หรือมากกว่าในอาณาบริเวณหุบเขาเล็กๆที่ไปทางตะวันออก ในเวลานั้น Dr R.A. Dyerและ Verdoorn ได้ทำงานที่หนักในการสำรวจต้นปรงและความเชื่อที่ว่าทั้งหมดนี้เป็นสายพันธุ์ที่จะเป็นการค้นพบสายพันธุ์ใหม่ โดยการค้นพบสายพันธุ์ใหม่ได้อธิบายอย่างกระทันหันโดย Dr R.A. Dyer บอกว่า ” หนึ่งในความสำคัญของศูนย์อนุรักษ์ที่ค้นพบใน South Africa ในเวลานั้น ” และเป็นอะไรที่เกินความคาดหวังถือเป็นรางวัลอันดีเยี่ยม

ความอยากรู้อยากเห็นเป็นที่สุด ในสวนซึ่งถูกพบสายพันธุ์ใหม่ ที่ถูกเรียว่า “onverwacht”(“นอกความคาดหวัง”) และมันก็เป็นดังนั้นที่ธรรมชาติเลือกให้สำหรับ Dr R.A. Dyer คนตั้งชื่อภาษาลาตินก็คือเขา ในปี ค.ศ.1964 อธิบาย ถึงสายพันธุ์ Encephalartos inopinus  ศูนย์อนุรักษ์ทางพฤษศาสตร์ได้ถูกเผยแพร่แก่สาธารณะชนโดยปราศจากต้นไม้สายพันธุ์นี้ โดยคนอธิบายได้มีการชี้ชัดเกี่ยวกับ Cone รวมถึงบางส่วนของ male cone ในปี ค.ศ. 1969 พนักงานของ a Transvaal Nature Conservation ได้มีความโชคดีที่พบกลุ่มที่มีการกระจัดกระจายของEncephalartos inopius พวกเขาจึงนำ female coneกลับมาให้ Dr R.A. Dyerตรวจสอบ โดย male cone ได้ถูกจัดไว้แล้วนั้น และมีหลักฐานอันใหม่เกิดขึ้น Dr R.A. Dyer เป็นผู้ค้นคว้าจนเสร็จสมบูรณ์ที่ศูนย์พฤษศาสตร์อธิบายสำหรับสายพันธุ์นี้ในปี ค.ศ.1971

ในเวลานั้นก่อนที่ปรงจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความทันสมัย E. dolomiticus and E. inopinus เริ่มโตอยู่ในสถานที่ใกล้กับที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติไม่สร้าง Hybrid สำหรับสองสายพันธุ์นี้ หรือมีอีกหลายสายพันธุ์ที่ถูกบันทึกเก็บไว้

แม้ว่า Encephalartos จะมีหลายชนิด  แต่ที่อาศัยอยู่และเป็นที่นิยมหนึ่งในนั้นก็คือ Encephalartos inopius เป็นที่ชื่นชอบของนักสะสม นอกจากนี้ Douglas Goode ได้รักษาเก็บไว้จากกองกำลังลิงบาบูนจำนวนมากในพื้นที่เป็นประจำซึ่งได้ทำลาย Cones ที่ยังไม่สุกและก็อาจเป็นได้ว่าสิ่งที่ถูกอธิบายถึงจำนวน Seedling ที่ขาดหายไป  ในช่วงที่ถูกการคุกคามของจำนวนพืชที่ถูกบันทึกไว้  Encephalartos inopius ถูกอธิบายถึง การสูญพันธุ์ ซึ่งได้ถูกส่งต่อข้อมูลมาว่าสถานะที่กำลังจะไม่ดีของสายพันธุ์นี้กำลังจะหมดไปเหมือนสายพันธุ์อื่นๆ