การทำใบ E-UE,E-UN

1. ไปติดต่อที่ตึก 8 ชั้น ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. กรอกข้อมูลเพื่อทำใบ

3. ผู้ตรวจจะนัดตรวจที่สวนว่ามีแมลงหวีขาวไหม

4.การตรวจสวนจะต้องสะอาด ไม่มีวัชพืช ตัดหญ้า (ไม่มีกระเพราและพริก)มีการปักไม้ทุกระยะ 3 เมตร   ตารางงาน สินค้าเข้า สินค้าออก

5.ตรวจเสร็จไปรับใบ E-UN ได้

 

© 2000:Mr.Prince Farm, All Rights Reserved | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress