Month: May 2017

 

ข้อมูล Encephalartos brevifoliolatus

ข้อมูล Encephalartos brevifoliolatus  (แปลมาจากหนังสือ South Africa)

สายพันธุ์นี้ ได้รับการอธิบายโดย Piet J. Vorster in 1996 ในตำราได้อธิบายเกี่ยวกับใบย่อยมีลักษณะ สั้นและกว้างกว่าหลายๆรูปแบบของ Encephalartos laevifolius

 

ลำต้น (Stem)

เป็นลำต้นที่ตั้งตรงหรือโค้งได้ เมื่อมีขนาดยาวขึ้นหรือลาดต่ำลงบ้างเพื่อไปเกาะขนาดอะไรบางอย่าง ลำต้นที่ขึ้นไปจะไม่มีกิ่งก้านสาขา แต่ว่ากิ่งก้านของลำต้นใต้ดินจะมี Sucker  มันจะขึ้นไปได้สูงถึง 2.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 250-300 มิลลิเมตร แต่ว่าลำต้นจะไม่มีขน แต่ปลายยอดมีขนบางๆสีขาวปกคลุมที่ผิวนอก ลำต้นได้ถูกป้องกันโดยใบเล็กๆที่ฐาน

 

ใบ(Leaves)

มีสีเขียวแก่ โดยก้านจะเป็นสีเหลือง แข็งและตรง บางส่วนอาจจะมีการบิดที่ใบเล็กน้อย ช่วงของแนวใบย่อยเป็นแนวยาวขนานกับก้านใบ ยาว 0.8-1.2 เมตร

pp-angle 135″

pr-angle 45″

s-angle จะมีค่าเป็นบวก แต่ว่าจะถูกป้องกันจากใบเก่า

Petiole 90-200 มิลลิเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลาง  7-10 มิลลิเมตร มันจะถูกปกคลุมด้วยขนสีขาวตั้งแต่เริ่มต้น แต่หลังจากนั้นกลับไม่มีขน และเป็นสีเหลืองปกคลุมไป

ใบย่อยตรงแถวกลางก้าน (Median leaflets)

จะมีความยาว  60-80 มิลลิเมตร ความกว้าง 10-12 มิลลิเมตร ผิวข้างบนจะมีลักษณะหยาบๆ

ใบย่อยด้านล่างของก้าน (Lower leaflets surface)  จะมี 12-16 ไล่ขึ้นไปเป็นใบอ่อน

ใบที่ฐาน (Basal leaflets) จะลดขนาดลงจนถึงฐาน แต่จะไม่ใช่หนาม(not to spines)

 

Cone

Male cone  จะสามารถออกมาได้ถึง 6 Cone ต่อครั้งต่อฤดูกาล โดยจะมีขนาดเล็กมาก ยาว 350 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 60-70 มิลลิเมตร

Female cone ไม่เคยเห็น

Seeds ไม่เคยเห็น

การอยู่อาศัย (Habitat)

เป็นสายพันธุ์ที่มาจากพื้นที่ Wolkberg ในเทือกเขา Limpopo อาศัยอยู่แถบหญ้าเตี้ยๆ บนหินทรายที่อยู่บนหน้าผา ในทิศทางแสงแดด เหนือระดับน้ำทะเล 1300-1500 เมตร และพื้นที่นี้จะมีทั้งแดดและฝน และเป็นสายพันธุ์ที่เหลืออยู่น้อยมาก อาจจะเหลืออยู่แค่ 5ต้นในบริเวณนั้นทั้งหมด และทั้งหมดนั้นอาจจะเป็นตัวผู้ทั้งหมด เพราะไม่มีสัญญลักษณ์ของเมล็ดในบริเวณนั้น

Cultivation(การเพาะปลูก)

การเพาะปลูกของสายพันธุ์นี้ไม่มีใครรู้ แต่น่าจะใกล้เคียงกับ Encephalartos laevifolius   การเติบโตในสายพันธุ์นี้ต้องการ Full Sun ในประเทศ South africa โดยแสงเป็นแบบ Light shade และช่วงหน้าหนาวทนได้ถึงน้ำแข็งเกาะที่ใบเลย   ปัญหาของสายพันธุ์นี้คือ การเติบโตช้ามาก และมันไม่ชอบที่จะถูกเคลื่อนย้าย และเป็นสายพันธุ์ที่ต้องระมัดระวังดูแลเป็นพิเศษมากๆ อย่างไรก็ตามการเติบโตและเพิ่มจำนวนโดยการแตกหน่อและแยกSucker ออกมาเป็นหนทางเดียวเท่านั้น

Note

สายพันธุ์นี้ได้ถูกอธิบาย มีสายพันธุ์ที่คล้ายคลึงกันและพบว่าได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันและคาบเกี่ยวกัน โดยสาย Encephalartos brevifoliolatus อาจจะบอกได้เลยว่า มี Formที่พิเศษที่คล้าย  Encephalartos brevifoliolatus คือ “Wolkberg” สายพันธุ์นั้นคือ  Encephalartos  laevifolius wolkberg

เราเป็นที่เข้าใจเกี่ยวกับทางความสั้น ความกว้างของใบ โดย

Encephalartos  laevifolius wolkberg ขนาดใบกลาง(The medium leaflets) จะมีขนาดใบยาว 55-70 มิลลิเมตร ความกว้าง 9 มิลลิเมตร ส่วนใบกลาง(The medium leaflets)

Encephalartos  laevifolius form อื่นๆ  ขนาดใบกลาง(The medium leaflets) จะมีขนาดใบยาว 100-150 มิลลิเมตร ความกว้าง 5-7 มิลลิเมตร

Encephalartos brevifoliolatus ขนาดใบกลาง(The medium leaflets) จะมีขนาดใบยาว 60-80 มิลลิเมตร ความกว้าง 10-12 มิลลิเมตร

© 2000:Mr.Prince Farm, All Rights Reserved | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress