Cycas cairnsiana

Cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า Mr.Prince Farm (Line Id mr.prince.farm) the best number one

cycas cairnsiana
cycas cairnsiana (The blue is the blue)

Information Cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า  (ได้แปลมาจากหนังสือรวม Cycads เป็นการเลี้ยงในธรรมชาติ) Mr.Prince Farm (Line Id mr.prince.farm)

Cycas cairnsiana  ชื่อเป็นเกียรติแก่ William Wellington Cairns เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดของรัฐ Queensland Australia ที่ว่ามานี้มาจากเทือกเขา Mount Surprise Blue

Habitat : จะอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นหินแห้งๆในพื้นที่โล่งที่เป็นต้นไม้เป็นส่วนประกอบของ Eucalyptus Grevilla และ Melaleuca โดยพื้นที่รอบๆ จะเป็นหญ้า ในการเปื่อยของดิน granite soil ที่เกิดขึ้นระหว่างการเน่าเปื่อนที่บริเวณก้อนหินใหญ่ ที่ระดับความสูง 450-550 เมตร ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1350 mmต่อปี 1 ปี ฝนจะตก 3 ช่วงใน summer และ December-April  ในช่วงระหว่างวันจะมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง  32°C ในหน้าร้อน ถึง 7°C ในหน้าหนาวแต่ที่ถูกบัณทึกไว้ต่ำสุดจะอยู่ที่ -3°C

Distribution การกระจายตัว : Australia , northeastern Queensland , Newcastle Range in the vicity of  towns of  mount Surprise and Forsayth

ลำต้น(Stem)  ขึ้นเป็นลำต้นเหมือนต้นไม้ ตั้งตรง ยากที่จะมีกิ่งก้านสาขา  ลำต้นสูงได้ 2.5 เมตร ยากมากที่จะมีความสูงถึง 5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 12-16 cm จะมีลำต้นที่อยู่ด้านล่างใต้ดินมีการขยายออกมา Cataphyllyมีลักษณะแหลม มีลักษณะหนา มีสีส้มอมน้ำตาลสว่าง มีขนสั้นๆหนานุ่ม

ก้านใบรวมทั้งหมด(Leaves)  ก้านใบ 1 ก้านจะมีใบย่อยจำนวนมาก ลักษณะก้านใบย่อยจะโค้งงอ รูปแบบคันธนู สีแบบ glaucous light blue ก้านใบย่อยมีความยาว 0.6-1.1 เมตร เมื่อความกว้างของก้านใบย่อย 14-17 cm ก้านใบย่อยจะแข็งเหมือนกระดูกงู ก้านใบย่อยมารวมทั้งหมดจะดูหนาแน่นมาก เมื่อใบแก่ขนที่เกาะอยู่สั้นๆหนานุ่มจะหลุดออกไป

Petiole ผิวส่วนนี้จะเรียบ โดยจะมีความยาว 18-27 cm และมีส่วนที่เป็นหนาม(armed)   Petiole จะมีส่วนคิดเป็น 10%-100%ของความยาวในรูปแบบ  Spines

ก้านใบย่อย( Leaflets)จะมี 90-140 คู่ จะเป็นเส้นตรงแคบๆ ช่องว่างระหว่างใบย่อย 5-6 มิลลิเมตร ที่ส่วนกลางของก้านใบย่อยจะมีใบยาว 8-18 มิลลิเมตร มีความกว้าง 2-3 มิลลิเมตร เส้นกลางใบ(midrib)จะไม่ขึ้นมากหรือว่าถ้ามีก็คงบางๆ แต่จะโดดเด่นในส่วนล่างของขอบใบย่อย ขอบใบย่อยที่แข็ง ปลายใบย่อยจะพบว่าจะเป็นหนามแหลม และ ในส่วนล่างของขอบใบย่อย ขอบใบจะแคบในจะที่สัมผัสกับก้านใบและมีลักษณะเป็นครีบ 2-3 มิลลิเมตร ในส่วนที่เหนือขึ้นไปจะไม่แคบเหมือนในส่วนล่างสุด

Female cones จเป็นแบบรูปแบบเปิด Sporophylls มีความยาว 16-21 cm และถูกปกคลุมด้วยขนสี orange-brown ถึงสี tan บริเวณยอดบนหัว ด้วย 2-4 ovules ที่จะสัมผัสด้านล่างเกร็ด(lamina) โดย lamina จะแคบเป็นสามเหลี่ยม ความยาว 45-70 มิลลิเมตร ความกว้าง 15-25 มิลลิเมตร ขอบ(margin) โดยปกติ จะมีฟันเล็กๆส่วน apical spine มีความยาว 1.5-2 cm Sarcotesta มีสี Yellowish brown เมื่อสุกและแข็งมีสีน้ำเงิน Sarcotesta มีลักษณะค่อนข้างกลมมีความยาว 3-3.5 cm เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-3 cm สี Light tan ผิวด้านนอกมีความหยาบเล็กน้อยจนถึงค่อนข้างเรียบ

Male cones ส่วนใหญ่จะขึ้นเพียงอันเดียว แต่บางครั้งอาจจะมี 2-3 อันได้ จะขึ้นตรง มีรูปทรงอย่างไข่ยาวๆ 16-24 cm เส้นผ่านศูนย์กลาง 7-10 cm ปกคลุมด้วยขนยาวนุ่มๆ(tomentum)สีน้ำตาลสนิม peducleจะสั้น cone ที่ปรากฎจะพบว่าติดกับยอดเลย มี Sporophylls 22-34 mm ตามความยาว ส่วน Sporophyll face 12-15 mmตามความกว้าง ส่วน apical spine wide  6-9 mm ตามความยาว Sporangia จะมี 2 ส่วนที่ติดแต่จะแยกโดยสันตรงกลาง(medial ridge)

เนื้อหาได้ถูกปรับปรุงในปี 2018 โดยวารสารจาก ออสเตรเลียโดยตรง

 ข้อมูล

ได้กำเนิดในรัฐควีนแลนด์ ออสเตรเลีย สถานที่นี้เป็นสัญลักษณ์ของปรงหลายๆชนิด ส่งถ่ายถึงปริมาณและคุณภาพ มันเป็นพื้นที่เดียวที่มีสายพันธุ์ปรงเกิดขึ้น 4 รูปแบบ และรัฐนี้จะมีปรงอยู่ 40 ชนิด แบ่งเป็น Bowenia 2 ชนิด Cycas 19 ชนิด Lepidozamia 2 ชนิด Macrozamia 17 ชนิด และมันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ในช่วงชีวิตการเติบโตและการอยู่อาศัยที่มีลักษณะคล้ายๆกัน แต่สายพันธุ์ Cycasที่บริเวณนี้เป็นสายพันธุ์ที่คนชื่นชอบที่สุด มันถูกเรียกว่า “Queensland Blues” มันถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงอันยิ่งใหญ่ สายพันธุ์ปรงหลายชนิดที่มีชื่อก็พูดกันถึง ” Marlborough Blue”ก็คือ Cycas ophiolitica  อีกชนิด “Petford blue” หรือ”Petford dwarf” ก็คือ Cycas platyphylla

ถ้าเป็น”Glen Idle Blue” ก็คือ Cycas couttsiana และสายพันธุ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด ” Mount Surprise” หรือ ” Champion’s Blue Surprise” (แชมป์เปี้ยนฟ้าเซอะไพรส์) นั่นก็คือ Cycas cairnsiana  “cycads ที่เป็นตัวแทนทั้งหมดที่ว่านี้ ได้ถูกชื่นชมอย่างมากและขอเก็บสะสมโดย นักสะสมเฉพาะกลุ่มและ botanic gardens สำหรับหลายปีที่ผ่านมา มันเป็นการรวมพืชเหล่านี้และการอยู่อาศัยทางภูมิศาสตร์ การอาศัยอยู่ของ Cycas cairnsiana เป็นที่เข้าใจได้จากคนเขียน ว่ามันอาศัยอยู่ในรัฐ Queensland และเป็นที่เฉิดฉายที่นั่น เพราะเป็นสัญลักษณ์ความประทับใจของปรงออสเตรเลีย

การค้นพบได้อธิบายโดย Ferdinand von mueller ในหน้าภาษาลาติน อธิบายและพิมพ์ใน Victorian Government publiccation ในปี ค.ศ. 1976 ได้ถูกอธิบายการเก็บสะสมโดย Captain William Armitซึ่งเป็นตำรวจ นักสำรวจ jourmalist ข้าราชการ เป็นบุคคลที่ทำให้เกิดจำนวนใน north queensland botanical specimens ถึง Mueller ต้นแบบของสาขาเกิด the National Herbarium of Victoria (MEL) ภายใต้ voucher 68032  แต่พืชพื้นถิ่นไม่มีใครรู้สำหรับและสายพันธุ์นี้จะสับสนกับพืชที่สายพันธุ์ใกล้เคียงกับ Cycas platyphylla  จากอำเภอ the Petford District ยาวไปจนถึงอำเภอCairns ข้อมูลได้ถูกแบ่งแยกชนิดในปี the 1970s ในการกลับมาค้าพบของ Armit’s เป็นการสะสมเป็นครั้งแรกในบริเวณรอบๆ เมือง Newcastle

ชื่อ Cycas cairnsiana ชนิดนี้เป็นเกียรติแก่ Sir William Wellington Cairns,ซึ่งเป็นผู้ปกครองของรัฐ Queensland จาก ค.ศ.1875 ถึง ค.ศ.1877 และเป็นบุคคลที่ได้ถิ่นฐานหลังจากได้กลับมาอยู่ที่ the City of Cairns

Distribution, Habitat and Ecology การกระจายตัว,การอยู่อาศัยและความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งมีชีวิต (organism) กับสิ่งแวดล้อม (environment)

Cycas cairnsiana เป็นปรงที่มีขนาดเล็กจนถึงระดับกลาง เกิดขึ้นในภูเขาที่ไม่สูง ที่มีความสูงอยู่ระดับ 450-500 เมตร และมีหลักฐานว่าจะใช้เวลา 10-20 ปี จนลำต้นที่ใหญ่ขึ้น

ความรู้เล็กน้อยของ the Pollination agents of Australian Cycas spicies. Tag(1999) มีการกล่าวถึง beetles of the genus Tychiodes อาจจะเกี่ยวข้อง และ ผึ้งของแต่ล่ะประเทศ อาจจะเป็นการนำพา pollen  ส่วน Male Cones of all Cycas species วินิจฉัยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ลดไขมันนั่นเองในเวลานี้ของ pollenที่ออกมา ด้วยอุณหภูมิของ Cone ที่มีสัญลักษณ์ที่สูงกว่าสภาพรอบๆทั่วไปในทั่งวันนั้น

สัตว์ที่เกี่ยวข้องในเมล็ดที่ถูกนำไปกระจายตามที่ต่างๆ นกที่มีขนาดใหญ่ สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ และ  สัตว์ตระกูลมาซยู-เพียล สัตว์จำพวกจิงโจ้ แต่ไม่มีการบันทึกเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเกี่ยวกับ cycas cairnsiana

รูปแบบโครงสร้าง

ข้อมูลจาก Hill(1998) & Osborne(2010), Jones(2002), Whitelock & Benadom(2015) และ หลายๆคนที่สังเกตุการณ์

ต้น Cycas cairnsiana โดยทั่วไปจะไม่มีกิ่งก้านสาขาหรือหน่อ ลำต้นสูงได้ 2-3 เมตร(raraly up to 5 เมตร)ในความสูง และ 12-16 cmในเส้นผ่านศูนย์กลาง ส่วนที่อยู่ในใต้พื้นดินจะขยายใหญ่และส่วนปลายสุดจะถูกปกคลุมด้วยสีเหลืองเข้มจนถึงสีเหลืองอ่อนที่เรียกว่า “wool” แต่ล่ะต้นจะมีก้านใบ  10-20 ก้านใบ และมีความยาว 60-110 cm  ส่วนที่เป็นกระดูกก้านใบจะแข็งแรงและประกอบด้วยใบย่อยทำมุม 30-90°ระยะห่างระหว่างใบย่อย 5-6 mmบนก้านของขนนกที่ประกอบขึ้น  และมันก็ถูกปกคลุมไปด้วยขนนุ่มๆสีน้ำตาลส้ม แต่ว่าหลังจากนั้นมันก็จะลดลงและมีสีฟ้าเข้ามาแทนที่ และก้านมันจะแข็งดูมันสง่างามเมื่อมันผ่านไปอีกระยะหนึ่ง แม้ว่าต้นพืชหลายๆต้นจะมีการผ่านแสงแดด ลม มากระทบใบสีฟ้าจนมันได้กลายเป็นใบสีเขียวในเวลาต่อมาตามกาลเวลาและสิ่งแวดล้อม Petiole จะมีความยาว 18 ถึง 27 cm  leaflet จะมี 90-110 คู่ ความยาวใบย่อย 8-18 cm ความกว้าง 2-3  mm ที่ฐานใบจะแคบ ปลายใบจะแหลม และจะมีการโค้งม้วนลงและจะมีเส้นกึ่งกลางใบขึ้นมาที่ด้านหลังใบ และในส่วนใบย่อยด้านล่างไม่มีการลดขนาดลงแต่ใบย่อยจะหายไปเลยเป็นหนามเล็กๆขึ้นมาแทนที่ก้านใบ Cataphylls จะขึ้นมาเป็นเส้นตรง และมีความยาว 3-5 cm และปกคลุมด้วยขนสีส้มจำนวนมาก  แต่ว่าได้มีการบันทึก cycas cairnsiana จำนวนหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ O’ Brien’s Creek มันมีใบเป็นสีเขียว ไม่รู้ว่าเกิดจากพันธุกรรมหรือสภาพแวดล้อมพื้นฐาน ใบเก่าจะโค้งลงมาปกคลุมเป็น SKIRT มาปกคลุมที่กระถาง

การขยายพันธุ์

ต้นตัวผู้(Male) เกสรตัวผู้สามารถขึ้นมาได้ 3 cone ขึ้นเป็นทรงกระบอกลักษณะเหมือนรูปไข่ มีสีเหลืองจนถึงสีน้ำตาลอมส้ม จะมีความยาว 16-20 cm เส้นผ่านศูนย์กลาง 7-10 cm ก้านดอกจะติดกับฐานโดยตรง โดย microsporophylls lamina มีความยาว 35-50 มิลลิเมตร ความกว้าง 12-15 มิลลิเมตร จะมีขนเคราขึ้นมาเป็นปลายแหลม 6-9 มิลลิเมตร

ต้นตัวเมีย (Female) จะออกมาเป็นช่อของ Megasporophylls ความยาว 16-21 cm ปกคลุมด้วยแป้งเต็มไปหมด ขนสีน้ำตาลจะหายไป ด้วย 4-6 ovules โดย lamina lanceolate มีความยาว 40-70 มิลลิเมตร ความกว้าง 15-25 มิลลิเมตร และ regular dentate 26-32 lateral spine มีความยาว 1 มิลลิเมตร ความกว้าง 1 มิลลิเมตร apical spine มีความยาว 15-20 มิลลิเมตร

Seed (เมล็ด) มีรูปทรงเป็นรูปไข่เรียบๆ มีความยาว 36-42 มิลลิเมตร โดยมีความกว้าว 30-37 มิลลิเมตร ผิวจะแตกๆเป็นสีฟ้านวลๆซีดๆไม่ค่อยมีชีวิตชีวา และ sarcotesta จะมีสีส้มอมสีน้ำตาล และมีความหนา 3-4 cm

Cycas cairnsiana จะมีความคล้ายคลึงกับ Cycas couttsiana  และ Cycas Platyphylla โดยความหนาแน่นนั้น แต่ว่าขนที่ยาวสีส้มหลุดเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความเงาอย่างมาก และทำให้ใบมีสีเขียวอมน้ำเงินมากๆจนถึงสีน้ำเงินเข้มและเมล็ดก็มีสีน้ำเงินเทาและเมล็ดก็มีความแข็งปกคลุมด้วยเปลือก พืชสายพันธุ์นี้เป็นที่นิยมมากในความสวยงามที่อยู่ใกล้เทือกเขา mount surprise

สถานะการอนุรักษ์

Cycas cairnsiana อยู่ในบัญชี อยู่ในสถานะ” Near Threatened ” หรือ(NT)เมื่อปี ค.ศ. 2003 จนถึงปี 2010 ขึ้นสถานะไม่มั่นคง”Vulnerable”(V) จำนวนต้องรักษาสายพันธุ์ในธรรมชาติทั้งเมล็ดและพ่อแม่พันธุ์ จำนวนที่พ่อแม่พันธุ์ที่นับได้ในปี ค.ศ.2010 มีจำนวน 2500-10000 ต้น แต่ทั้งสองสถานที่ที่สายพันธุ์นี้อยู่ ถูกปกป้องโดย (IUCN Red List,Hill 2010)

การเพาะปลูก( Cultivation)

Cycas cairnsiana พิจารณาจากความยากและความสัมพันธ์กับการเติบโตช้าในการเลี้ยงดู แต่ถ้าให้สภาวะการเลี้ยงดูที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น สามารถเติบโตจากเมล็ดได้ไม่นาน แสงแดดที่แรงจ้าสามารถทำให้ใบมีสีฟ้าเจิดจ้าและพืชสามารถเติบโตได้เป็นอย่างดีในสภาวะแวดล้อมแบบ tropical ดินที่ใช้ควรเป็นดินที่มีการระบายน้ำดี phเป็นกลาง  มันค่อนข้างชอบธาตุเหล็ก

ปัญหาที่สำคัญอย่างเดียวเลยสำหรับ Cycas cairnsiana คือ แมลง

การเลี้ยงในประเทศไทย

ลำต้น ขึ้นอยู่กับกระถาง แสงแดด น้ำและธาตุอาหาร  ลำต้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ถึง 50 cm(ในหนังสือต่างประเทศ 12-16 cm) ความสูงสามารถสูงไปได้ถึง 5 เมตร

ลำต้นมีหลายแบบ

1. 1 ต้น 1 stem

2. 1 ต้น 2 stem( 1ใน 50)

3. 1 ต้น 3 stem(1 ใน 200)

4. 1 ต้น 4 stem(1 ใน 500)

5. 1 ต้น 5 stem(1 ใน 1000)

6. 1 ต้น 6 stem(1 ใน 2000)

7. 1 ต้น 7  stem(1 ใน 5000)

8. 1 ต้น 8 stem(1 ใน 10000)

9. 1 ลำต้น 9 stem( 1 ใน 20000)

10. มากกว่า 20 stem ใน 1 ต้น  เกิดขึ้น 1ใน แสนต้น

รูปแบบใบ มีหลายรูปแบบ

1.แบบใบโค้งเป็นแบบธนู

2.แบบใบสั้น

3.แบบใบหงิกๆงอๆ

4.แบบใบด่าง

5.แบบใบ mutant

ขนาดของใบย่อย มี 3 ขนาด

1.ขนาดใบย่อยเล็ก

2.ขนาดใบย่อยปกติ

3.ขนาดใบย่อยใหญ่

สีฟ้าของใบ (Cycas cairnsiana)มีให้เห็น 4 สี

1.สีฟ้าน้ำทะเล(สีฟ้าน้ำเงินเข้ม)

2.สีฟ้าอมม่วง

3.สีฟ้าท้องฟ้า(สีฟ้า ice blue)

4.สีฟ้าอมเขียว

การเลี้ยงสำหรับ  Cycas cairnsiana

เป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายมากๆ เหมาะสำหรับ ประเทศไทย

อุณหภูมิ สายพันธุ์นี้ที่สามารถทนได้ 45 องศา และเย็น 0 องศา

แสงแดด ต้องการแดด 5-12 ชั่วโมง

น้ำ สามารถรับน้ำได้แบบฝนตกที่ภาคใต้ช่วงมรสุม

อากาศ ทนทุกสภาพอากาศแม้แต่มี PM2.5มาก ก็ชอบ

ปุ๋ย รับได้หลายชนิด แต่ถ้าให้มากไปปลายใบจะไหม้ตอนแตกใบใหม่

ดิน ต้องการความโปร่งมากกว่าแน่นเกินไป(หิน 40-70%)

 

Cycas cairnsiana

         Cycas cairnsiana is a species of Cycads in the genus Cycas,native to northern Australia in northern Queenland on the Newcastle Ranger.Cycas cairnsiana named in honor of William Wellington Cairns,governor of Queenland,Australia,has been called Mount Surprise Blue

cycas cairnsiana
cycas cairnsiana

 

 

cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า

 

cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า

 

cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า

 

cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า

 

cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า

 

cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า

 

cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า

 

cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า

 

cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า

 

cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า

 

cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า

 

cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า

 

cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า

 

cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า

 

cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า

 

cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า

 

cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า

 

cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า

 

cycas cairnsiana
cycas cairnsiana  ปรงใบฟ้า

 

cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า

 

cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า

 

cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า

 

cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า

 

cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า

 

cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า

 

cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า

 

 cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า

 

cycas cairnsiana

cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า

                                                                        ลูกค้าเลี้ยงได้สวยงามมาก

cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า

 

cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า

 

 cycas cairnsiana

cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า

 

 cycas cairnsiana

cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า

 

cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า

 

cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า
cycas cairnsiana
cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า
cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า
cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า
cycas cairnsiana
cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า
ส่งออกแบบถูกกฎหมายส่งไปทั่วโลก
รากจากเมล็ด Cycas cairnsiana จะมีสีฟ้า
© 2000:Mr.Prince Farm, All Rights Reserved | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress