ข้อมูล Encephalartos Cerinus

ข้อมูลควรรู้เกี่ยวกับต้น Encephalartos  Cerinus(แปลมาจากหนังสือที่มาจาก South Africa)

Encephalartos Cerinus

  อาศัยอยู่ที่พื้นที่เล็กๆใน Tugela Ferryของ KwaZula-Natal อยู่ในพื้นที่ๆอบอุ่นและแห้ง พบบนโขดหิน เป็นต้นที่นักสะสมชอบต้นหนึ่ง ซึ่งหายากแล้วในธรรมชาติ สถานที่เกิดจะอยู่บริเวณเทือกเขาใกล้ๆแหล่ง Encephalartos natalensis ทั้ง 2 สายพันธุ์นี้ อาจจะมี Hybrid หรือแยก Species แยกยาก เพราะอยู่ในหุบเขาเดียวกัน จะพบว่า Encephalartos Cerinus ต้นใหญ่ๆถูกกระจายไปหลายสวนทั่วโลก เมล็ดจะได้จากที่นั่นเป็นส่วนใหญ่

Habitat สายพันธุ์นี้มีจำนวนน้อยมากๆในพื้นที่บริเวณเล็กๆของ The Tugela Ferry ของ KwaZulu-Natal ที่ซึ่งพืชสายพันธุ์นี้อยู่ในสภาวะอากาศแบบ อบอุ่นและสภาวะที่แห้ง มันเป็นธรรมดาที่พบอยู่บนร่องหิน เป็นความแตกต่างที่อยู่ หรือบางทีเกาะอยู่บนหน้าผา สายพันธุ์นี้เกือบจะหายออกไปจากธรรมชาติ บวกกับแรงกดดันจากนักสะสมจำนวนมากกำลังเข้ามาค้นหา การที่มีการดำรงอยู่ของสายพันธุ์นี้ในอนาคตเป็นเรื่องยากมากๆ

Cultivation

  เป็นพืชที่มีความเจิดจ้าน่าสนใจอยู่ในตัวเองและมันก็โตเร็วถ้ามันอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม โดยการระบายน้ำที่ดีในเครื่องปลูกรวมถึงการให้น้ำอย่างเหมาะสม มันจะเติบโตจากเมล็ด มันจะเติบโตได้จากเมล็ดเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าการเจริญเติบโตจากหน่อเป็นไปได้น้อย ความเหมาะสมของ Cone ขึ้นกับเกิดในธรรมชาติและความถี่ในการเกิดและการผสมที่ถูกต้องโดยธรรมชาติ โดยถ้าใบเกิดขึ้นมาจากเมล็ด พอขึ้นมาใบเดียวและพัฒนาต่อไป แต่อาจจะมีบางครั้งที่ต้องจบชีวิตลงจากการจู่โจมของเชื้อราและทำให้ต้นกล้านั้นล้มไป

ลำต้น

     เป็นสายพันธุ์ที่หายาก เพิ่มจำนวนโดยการแตกหน่อ เมื่อโตเต็มที่แล้ว จะสูงได้ 30 เชนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 20-25 เซนติเมตร

ส่วนใหญ่ขยายพันธุ์โดยการให้หน่อมากกว่าเมล็ด

ลักษณะของใบ Encephalartos Cerinus ทั่วไป

 สีที่ใบจะมีสีฟ้าอมเขียวเมื่ออยู่ชั้นบนๆแต่จะเป็นสีเขียวเมื่ออยู่ด้านหลังใบ

ใบจะงอกออกช้ามาก

ใบจะมีลักษณะตรง ก้านมีใบหลายๆใบต่อกันยาวได้ 0.9-1.5 เมตรจากบนลงล่าง

pp-angle จะอยู่ที่ 130°-170° องศา ตลอดความยาวของก้านใบ

pr-angle  จะอยู่เพิ่มขึ้นจาก +30° องศาที่ปลายก้านใบลงไปสู่ฐานใบมีค่า 70° ถึง 90° องศา

s-angle 0° ถึง -10° ที่ปลายใบ และสำหรับส่วนที่เหลือของthe leaf blade มีค่า -30° ถึง -45° องศา

Petiole : 12-18 เซนติเมตร และยาว ไม่มีขน

(median leaflets) : ใบมีความยาว 15-18 เซนติเมตร และกว้าง 1-1.2 เซนติเมตร

ใบมีลักษณะคล้ายหนัง(leathery)  และใบไม่มีปุ่มนูน(without nodules) ผิวหน้าใบจะมีการห่อตัวเล็กน้อยในแนวขวาง และมีการโก่งตัวเล็กน้อยในแนวยาว ขอบใบย่อยจะไม่มีหนามในตอนโต แต่พันธุ์ที่อยู่ที่ Juvinile จะมีปลายส่วนพิเศษ อาจจะมี 1-2 หนามเล็กๆที่เรียกว่า teeth และขอบใบย่อยจะไม่หนา อาจจะมีการเอนเอียงหรือการโค้งและปลายใบจะมีหนามแหลม

Basal leaflets ใบจะลดขนาดลง(spines) 2-3 คู่หรือมากกว่าก่อนลงฐาน

CONE

 ทั้ง male cone และ female cone จะมีแวกซ์เคลือบหนาภายนอก และตอนเริ่มแรกจะเป็นสีน้ำเงินอมเขียว แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสีน้ำเหลือง เพราะเกิดจากแสงแดด

  Male Cone จะออกมา 1-2  Cone/1 ฤดูกาล/ 1 ต้น และมีขนาดความยาว 550 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 90-100 มิลลิเมตร ก้านเกสร 60-80 มิลลิเมตร และ Coneสดที่เพิ่งตัด จะมีน้ำหนัก 0.5-1.0 กิโลกรัม และมี Sporophylls 180-250 เวลาที่แตกออกมาเดือน มกราคม-มีนาคม

 Female Cone   จะออกมา 1  Coneเท่านั้น/1 ฤดูกาล/ 1 ต้น มีความยาว 300-380 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 150-180 มิลลิเมตร

เมล็ด ( Seeds)

มีสีแดง มีความยาว 33-37 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 22-25 มิลลิเมตร และ 22% เท่านั้นที่จะสามารถเจริญพันธุ์ได้

Seed kernals(เมล็ดที่อยู่กลางฝักของ Cone) มีความยาว 25-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 16-19 มิลลิเมตร แต่ถ้า เส้นผ่านศูนย์กลาง 10-13 มิลลิเมตร จะเป็นเมล็ดที่ไม่เติบโต

Note

ในธรรมชาติ สายพันธุ์พืชจะถูกตัดสินโดย ใบเก่าที่เหี่ยวแห้งไป ใบใหม่ที่เกิดขึ้นมา หรือ Coneที่จะถูกเกิดขึ้นมา การเก็บไว้ในสวนที่ดีเกิดขึ้นได้ยาก

Encephalartos cerinus บางทีอาจจะไปสับสนกับชนิด Encephalartos umbeluziensis ในการตำราได้เขียนไว้ว่า Encephalartos umbeluziensis ในใบย่อยจะมีฟันเล็กๆเกิดขึ้นที่ขอบใบซึ่งมาจากการผสมในบางส่วนของ  Encephalartos cerinus  ในใบของ Juvenile  Encephalartos cerinus โดยปกติจะมีฟันเล็กๆเกิดขึ้นอยู่แล้ว มันจะถูกกล่าวว่าสองสายพันธุ์นี้มีลักษณะคล้ายกัน ใบก็เรียบเหมือนกัน แต่เมื่อสัมผัส waxy ที่ผิวใบจะพบว่า  Encephalartos cerinus เมื่อนำมือมาดมจะมีกลิ่น ส่วน Encephalartos umbeluziensis จะไม่มีกลิ่น

โดยสายพันธุ์  Encephalartos cerinus , Encephalartos caffer , Encephalartos humillis , Encephalartos ngoyanus จะมีอธิบายความแตกต่างในสายพันธุ์ในหัวข้อข้อมูลของ Encephalartos caffer

© 2000:Mr.Prince Farm, All Rights Reserved | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress