ข้อมูล Encephalartos ferox

ข้อมูล Encephalartos ferox (แปลมาจากหนังสือของ South africa)

G.Bertoloni อธิบายสายพันธุ์นี้ไว้ในปี ค.ศ.1851 จากตัวอย่างของพืชที่เติบโตใน Portuguese East Africa (ปัจจุบันรู้ดีในชื่อ Mozambique) เมื่อสายพันธุ์นี้ถูกค้นพบใกล้ Kosi Bay เกือบ 80 ปีมาก่อน มันอาจเป็นความผิดพลาดที่คิดว่าสายพันธุ์นี้เป็นนวนิยายและอธิบายในชื่อ Encephalartos kosiensis ในปี ค.ศ.1832 โดย John Hutchinson โดยผู้ค้นพบ “ferox” ได้อธิบายเป็นภาษาลาตินมาจากคำว่า “fierce(ดุร้าย)” และ อ้างถึงหนามที่เป็น lobes ของใบพืช

Habitat : สายพันธุ์นี้เกิดขึ้นในธรรมชาติมาจาก Kosi bay ในขอบมุมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศแอฟริกาใต้ ไปทางทิศเหนือระหว่าง the Mozambican เดินทางขึ้นไป 100 กิโลเมตร ทางเหนือของ Vilanculos พื้นที่นี้จะไม่มีน้ำแข็ง พืชสายพันธุ์นี้เกิดขึ้นในสถานที่ที่เป็นพุ่มไม้และป่าที่เป็นที่ลาดโน้มเอียง พื้นที่ที่เป็นเนินทรายก่อนถึงชายหาด 50 เมตร ในบางพื้นที่ที่พืชมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าเกิดขึ้นได้โดยไม่มีเหตุผล แต่ผลก็ไม่ทำให้ถึงกับตายได้ ฤดูฝนโดยส่วนใหญของพื้นที่นี้ประมาณ 1000-1250 มิลลิเมตร และการตกลงมาส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงฤดูร้อน

Cultivation : สายพันธุ์นี้เติบโตได้ดีในสภาวะแสงแดดอ่อนๆ บนดินปนทรายและต้องการน้ำสม่ำเสมอ ภายใต้สภาวะการที่เหมาะสมของมัน ช่วงอายุ 10-12 ปี มันจะสามารถทนความหนาวระดับเป็นหิมะน้ำแข็งได้ แต่ต้องเป็นพืชที่โตเต็มที่แล้วเท่านั้นจะสามารถมีชีวิตรอดจากความหนาวเย็นระดับน้ำแข็งไม่มากได้( light frosts) เมล็ดที่มาจากสายพันธุ์นี้ ในธรรมชาติมีเปอร์เซนต์ในการรอดสูง สายพันธุ์นี้เหมาะสมในการขยายพันธุ์ทางเมล็ดและทางแตกหน่อ

ลำต้น( Stem ) : ลำต้นจะตั้งขึ้นไปในอากาศ ซึ่งบางครั้งจะพบว่าถูกปกคลุมโดยลมที่พัดทรายมาปกคลุมบางส่วนในธรรมชาติ ลำต้นตั้งตรง สามารถยาวขึ้นไปได้ถึง 2 เมตร  และมีเส้นผ่านศูนยืกลาง 250-350 มิลลิเมตร โดยปกติมันจะไม่เกิดกิ่งก้านขึ้นที่ลำต้นพอเวลาอยู่เหนือพื้นดินแต่มันจะเกิดการผลิตหน่อขึ้นมาแทน

ใบทั้งหมด(Leaves) : ใบจะมีสีเขียวเข้ม(dark green) ที่บนหน้าใบและมีสีเขียวที่อ่อนกว่าตรงที่หลังใบ ใบใหม่บางครั้งอาจจะมีสีน้ำตาลแดงเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนไปเป็นสีเขียว ใบย่อยจะมีลักษณะตรงหรือบางครั้งอาจจะโค้งลง โดยก้านใบจะมีลักษณะที่แข็งและมีความยาว 1-2 เมตร

มีค่า pp-angle 130°-180° ที่ปลายใบและประมาณ 180° ที่ฐานใบ

มีค่า pr-angle 50°-60° ที่ปลายใบ และ 70°-80° ในส่วนที่เหลือของขอบใบ

มีค่า s-angle 0° ถึง +10° ที่ปลายใบ และ  -20° ถึง -40° สำหรับส่วนที่เหลือของขอบใบ

ใบย่อยบางทีอาจจะมีการทับซ้อนเกิดขึ้นที่ปลายใบแต่ไม่ทับกันมาก

petiole : จะมีความยาว 100-150 มิลลิเมตร

Median leaflets : จะมีความยาว 120-180 มิลลิเมตร ความกว้าง 30-80 มิลลิเมตร และ ดุดันเลยทีเดียว ไม่มีปุ่มเกิดขึ้นที่ผิวหน้าใบ ในตามแนวขวางจะมีการเว้าบนหน้าใบโดยที่ใบย่อยทั้งหลายจะมีการกลับมาเป็น รูปร่างทรงกระบอก ในบางกรณี อย่างไรก็ตามที่ผิวหน้าใบจะมีการโค้งเว้าเพียงเล็กน้อย หรือ บางทีอาจเป็นลูกคลื่นที่ทางแนวขวางของใบและมีลักษณะตรงหรือมีการโค้งเว้าในทางแนวยาว ใบย่อยโดยปกติจะมีหนาม 2-4 หนามเป็นแบบ Lobes มีขนาดกลางๆบนขอบใบบนและขอบใบล่าง โดยบางทีอาจจะมีมากถึง 3-5 lobes บนขอบใบที่มีขนาดใหญ่สุดในลำต้น  lobesด้านข้างอาจจะมีการโค้งลง

Basal leaflets : จะมีการลดขนาดลงสู่ฐานโดยบางครั้งจะเป็นแบบ Spine ซึ่งจะเกิดขึ้นใกล้กับฐาน

Cones : Cones ทั้งสองเพศโดยปกติจะเป็นสีแดงสว่างแต่ว่าบางครั้งจะมีสีส้มอมแดง(orange-red) หรือ สีน้ำตาลออกเหลือง( yellowish brown) ในส่วนน้อยของ Mozambican forms โดย Cones มักจะปรากฎในเดือนธันวาคม-เดือนมกราคม

Male cones : จะมีได้ 1-10 ขึ้นกับแบบฟอร์มต่อฤดูต่อต้น แต่ว่าทั้งหมดนี้ปกติจะไม่ปรากฎให้เห็นหรือว่าจะปรากฎให้เห็นในช่วงเวลาที่โตเต็มที่พร้อมกัน มีความยาว 350-580 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 80-120 มิลลิเมตร และมี peducle จะมีค่าที่มากกกว่า 300 มิลลิเมตร  A Cone น้ำหนักที่ตัดมาสดๆ จะอยู่ที่ 0.4-1.1 กิโลกรัม และมี 180-370 sporophylls. Pollen shedding จะอยู่ระหว่าง กุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม

Female cones :  จะมี 1-5 ขึ้นกับแบบฟอร์มต่อฤดูต่อต้น และถ้ามากกว่า 1 แสดงว่าขึ้นกับแบบฟอร์ม ทั้งหมดนี้อาจจะปรากฎได้มากกว่าหรือน้อยกว่า มีความยาว 250-510 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 180-400 มิลลิเมตร และแม้ว่าทั้งหมดนี้จะไม่ปรากฏหรือไม่เห็น Peducle มีค่าน้อยมาก 50-90 มิลลิเมตร A Cone น้ำหนักที่ตัดมาสดๆ จะอยู่ที่ 4.3-12.2 กิโลกรัม และทั้งหมดนี้มี 120-360 sporophylls ของการ sterile apical one ประกอบด้วย 27% ของ sporophylls. ส่วน the cones จะแตกเป็น spontanecously ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน มี 150-450 omnules ต่อ cone

Seeds : โดยปกติจะมีสีแดงสว่าง แต่บางครั้งอาจเป็นสีส้ม มีความยาว 43-50 มิลลิเมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 15-32 มิลลิเมตร ทั้งหมดนี้จะมีค่า Sarcotesta 41% the sarcoteata จะกลับมาเป็น mucilaginous(เป็นเมือก)บน ripening และเต็มไปด้วย fibre

Seed kernals : จะมีค่า Average ความยาวที่ 26 มิลลิเมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 13-14 มิลลิเมตร the kernals ผิวจะเรียบและบางซึ่งสาเหตุมาจากความแห้งที่ง่ายในการออกไประหว่างการเก็บแบบแห้ง

 

ในพื้นที่ตำบล Pretoria โดย the female cones สามารถเกิดขึ้นได้ โดยการพิจารณาเมื่อพวกมันได้รับ Pollination  โดย Pollination ที่ความลาดเอียงจะมีค่าที่ต่ำ เมื่อ Dry pollination ที่บน cone เปิดขึ้น เปรียบเทียบได้กับให้ผลที่ไปในทางดี

Notes : สายพันธุ์นี้มีลักษณะที่เด่นชัดที่ว่ามันมีความยากที่จะสับสนกับสายพันธุ์ Encephalartos ชนิดอื่นของ south africa พืชสายพันธุ์นี้อยู่ที่ตำบล  Kosi Bay โดยทั่วไปจะมีใบที่ยาวและกว้าง มากกว่าพืชสายพันธุ์อื่นจากพื้นที่ Mozambican

 

© 2000:Mr.Prince Farm, All Rights Reserved | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress