ข้อมูล Encephalartos ngoyanus

สายพันธุ์นี้ได้ถูกอธิบายในปี ค.ศ.1949 โดย Inez Clare Verdoorn. โดยชื่อสายพันธุ์นี้อ้างอิงมาจากพื้นที่ Ngoye ของ KwaZulu-Natal จากที่ผู้เชี่ยวชาญในสายพันธุ์นี้ได้ทำการสำรวจไว้

© 2000:Mr.Prince Farm, All Rights Reserved | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress