มูลค่าของปรงแอฟริกาและราคาของปรงแอฟริกาแต่ล่ะชนิด รวมถึงบางสายพันธุ์อื่นในโลกนี้(2022)

ปรงใบฟ้าคือที่สุดของไม้ประดับในสวนทั่วโลก

Mr.Prince Farm

Line ID mr.prince.farm

E.hirsutus (new leaf)

Encephalartos hirsutus blue leaf หลังจากแตกใบใหม่มา 3 เดือน ใบสามารถเปลี่ยนสีเทียบได้กับสี cerulean frost  พิมพ์ที่youtube

ปรงพันธุ์แท้เท่านั้น(purebred or original cycads)

ในประเทศไทย (2020) ปรงจะคิดจากเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นหลักยิ่งเส้นผ่านศูนย์กลางยิ่งใหญ่ยิ่งอลังการ แต่ถ้าสูงมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางจะคิดที่ความสูงแทน ถ้าสูงแต่ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ใหญ่จะทำให้ต้นปรงนั้นไม่มีเสน่ห์ การนำเข้าของปรงแอฟริกาใต้เท่านั้นที่ต้องมีขนาดไม่เกิน 15 cm เป็นข้อกำหนดสำหรับปรงแอฟริกาใต้ขนาดใหญ่ ส่วนปรงแอฟริกาใต้ขนาดเล็กจะนำเข้าได้ไม่เกิน 7 cm

แต่ถ้าขนาดระหว่าง 1-4 cm. ราคาคิดตามปกติ ควรศึกษารูปแบบใบตอนเล็กให้ถนัด การซื้อจะได้ไม่มีปัญหา

แต่ถ้าขนาดระหว่าง 5-8 cm. ราคาคิดตามปกติ ผู้ชำนาญสามารถมองออกเห็นถึงความสวยงาม

แต่ถ้าขนาดระหว่าง  8-15 cm. ราคาคิดตามปกติ ฟอร์มใบจริงเริ่มแสดงออกมาให้เห็น

แต่ถ้าขนาดเกิน 15 cm. จะสามารถรู้ฟอร์มใบจริงราคาอาจจะคิดจากความสวยงามแทนหรือคิดเป็นทั้งต้นเลยเพราะมากกว่า 15 cm ไม่สามารถนำเข้าได้ จาก South Africa เท่านั้น 

แต่ถ้าขนาดใหญ่กว่า 15 cmแต่ไม่เกิน 20 cm จะคูณราคา 1.2 เท่าจากราคาต่อcm  และขึ้นอยู่กับผู้ที่ต้องการขายหรือขึ้นกับความสวยงามของแต่ล่ะต้น

แต่ถ้าใหญ่กว่า 20 cm แต่ไม่เกิน 30 cm จะคูณ 1.5 เท่าจากราคาต่อcm และขึ้นอยู่กับผู้ที่ต้องการขายหรือขึ้นกับความสวยงามของแต่ล่ะต้น

แต่ถ้าใหญ่กว่า 30 cm แต่ไม่เกิน 50 cm จะคูณราคา 1.5-2 เท่าจากราคาต่อcm และขึ้นอยู่กับผู้ที่ต้องการขายหรือขึ้นกับความสวยงามของแต่ล่ะต้น

หมายเหตุ

1.สำหรับ Encephalartos ปรงใบสีฟ้า และปรงใบสีเขียวที่หายากเท่านั้น เช่น E.heenannii,E.latifrons,E.bravifoliolatus,E.woodii (ที่ราคาต่อ cm เกิน 2000 บาทขึ้นไป)จะคูณแบบนี้ (หมายเหตุที่ต้องจำคือสำหรับปรงใบสีเขียวหาง่าย ตั้งแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-50 cmก็จะเป็นราคาปกติแต่ยิ่งขนาดใหญ่ราคาต่อ cmยิ่งถูก ยกเว้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 50 cm ขึ้นไปจะแพงขึ้นรวมถึงจะมีลักษณะเฉพาะ เช่น compact,dwarf,mutant ราคาจะสูง)

2.แปรผันตามปัจจัย สำหรับใบที่มีหนาม ราคาจะแปรผันตามหนาม (lobed,toothed,serrated margin) รวมถึง ระยะ Petiole และ ใบอ่อนที่เกิดขึ้นมาใหม่ว่ามีสีน้ำตาลแดง สีน้ำตาล สีส้ม สีเหลือง สีเขียว จะราคาไม่เท่ากัน , ความชิดของใบ(compact), ความกลมของรูปแบบใบ

3.สำหรับใบด่างจะคูณ 20-100 เท่า อยู่ที่ความสวยของด่าง ถ้าด่างลงก้านด้วยจะคูณถึง 100 เท่าก็เป็นได้ หรือขึ้นกับผู้ขาย

4.สำหรับรูปแบบภายนอก เช่น ความสวยของใบ(form) รูปแบบการบิดของใบ(twisted)  ความสมบูรณ์(healthy) สีอันโดดเด่นของใบ(colour) ความสวยที่แตกต่าง อยู่ที่ดุลพินิจของผู้ขายในราคาที่พอใจมากกว่านั้น หรือการเสนอราคาของผู้ซื้อถ้ามีความต้องการ

5.ปรงที่นำออกมาจากทวีปแอฟริกาอื่นๆหรือประเทศอื่น  สามารถนำเข้ามามีขนาดใหญ่กว่า 15 cm ได้ถ้ามีใบcities เพราะที่ South Africa ไม่ให้นำต้นปรง(caudex) นำออกมาเกิน 15 cm (ไม่รวมประเทศ South Africa ที่เดียว หมายเหตุของแท้ original ประเทศ South africa สามารถส่งออกได้ไม่เกิน 15 cmสำหรับสายปรงขนาดใหญ่ และปรงSouth Africaขนาดเล็กไม่เกิน 7 cm)

6.ราคาจะเพิ่มขึ้นแบบเดียวในปรงใบที่มีสีฟ้านับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป (Original หรือ Purebred เท่านั้น)

7.สำหรับราคา Hybrid แต่ล่ะชนิด  ราคาที่จะประเมิน = (0.1-1.0 ขึ้นกับความสวย)คูณx ราคา original ในท้องตลาด และราคาก็ขึ้นกับความสวยที่เกิดขึ้นด้วย

ราคาในท้องตลาดประกอบการตัดสินใจ แต่ถ้า hybrid แล้วสวยต้องขึ้นกับความพอใจของผู้ขายกับผู้ซื้อ

8.สำหรับหน่อที่ตัดสดยังไม่ได้ชำ   ราคา =  0.4-0.7 x ราคาด้านล่าง หรือ ขึ้นกับผู้ซื้อ ผู้ขายตกลงกัน

8.ราคานี้แค่ประกอบการตัดสินใจอาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้บ้างต้องขออภัยสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อ ณ.ที่นี้

(หน่วยเป็นบาท(baht))

Original or Purebred เท่านั้น (โปรดถามผู้ขายว่ามาจาก South Africa ใช่ไหม ในปรงสายพันธุ์ที่สีฟ้าสุด แต่สำหรับสีเขียวได้กระจายอยู่หลายโซนในแอฟริกาทั้งหมดตรงนี้อยู่ที่ดุลพินิจ)

all encephalartos of Africa (Unit baht)

 1. Encephalartos Woodii (Green Leaf)   cm=30000-100000 ขึ้นกับความเป็น original มากที่สุด
 2. Encephalartos Relictus (short leaf )same E.heenannii short leaf cm = 50000-150000
 3. Encephalartos Relictus normal(Green Leaf) cm= 30000-100000 ขึ้นกับความต้องการขายของผู้ขาย สีเขียวหายากมากแต่ความสวยไม่มากตาม
 4. Encephalartos Bravifoliolatus,bravifoliatus (Green Leaf) cm =20000-80000 ขึ้นกับความสวยและผู้ขาย
 5. Encephalartos Hirsutus Blue leaf (Original or High Land Form)   cm=20000-100000 ขึ้นกับความฟ้า,ความชิดของใบย่อยและผู้ขาย
 6. Encephalartos Hirsutus Blue Green leaf (Low Land Form)  cm= 5000-15000 ขึ้นกับรูปแบบใบ ความชิดและสีเขียวอมฟ้า
 7. Encephalartos Hirsutus  Green leaf   cm=3000-5000 ขึ้นกับความชิดของใบ
 8. Encephalartos Hirsutus (Hybrid) = 2000-5000 ขึ้นกับว่าผสมสายพันธุ์ไหนมา
 9. Encephalartos Heenannii (Short leaves Form) cm= 20000-50000 ขึ้นกับความสวยและความกระชับ
 10. Encephalartos Nubimontanus Robusta form (Original Robusta Form) cm= 5000-100000   ขึ้นกับความสวยและขึ้นกับความต้องการขายของผู้ขาย มีเฉพาะเพศเมีย
 11. Encephalartos Natalensis (Tea Spoon leaf Form) cm= 7000-50000 ขึ้นกับทรง Tea Spoon ว่าเหมือนมากแค่ไหน กับความต้องการขายของผู้ขาย
 12. Encephalartos Latifrons Green Leaf (trap valley form หรืออีกชื่อ Albany form) cm= 15000-20000 *ขึ้นกับความสวยของหนาม
 13. Encephalartos Latifrons Green Leaf (Broadleaf Kafferbread , Broad Fronded leaf  , Green Hill form) cm= 10000-15000 *ขึ้นกับความสวยของหนาม
 14. Encephsalartos Dolomiticus(normal and vanda) cm=10000-30000
 15. Encephalartos  Heenannii(Long Leaves and Ida doyer) cm= 10000-15000 ใบเขียว 
 16. Encephalartos  Heenannii(Ida doyer เป็นลูกผสมระหว่าง E.heenannii กับ E.paucidentatus) cm= 5000-8000 ใบเขียว(Ida doyer= F1,F2,F3,F4,F5 นั่นเองเลือดไม่ 100%)มีเส้น Vein หลังใบเหมือน Eืncephalartos paucidentatus
 17. Encephalartos Laevifolius green leaf same E.Bravifoliolatus (เรียกว่า Encephalartos Laevifolius( Wolkberg)) cm=8000-15000ใบเขียว
 18. Encephalartos Laevifolius Green leaf(Mariepskop) cm=2500-4000 ก้านสั้นใบใหญ่กระชับ
 19. Encephalartos Ghellinckii(Golden Hair,High Land,mountain form,berg form,Giant form) cm=2500-5000
 20. Encephalartos Horridus (original or purebred) ***cm= 3000-10000 *ขึ้นกับความสวยของหนาม ถ้าเป็น Dwarf form ราคา คูณ 2  มี Hybrid ในตลาดเยอะมากๆ ข้อแนะนำต้องซื้อเป็นหน่อ(sucker) ที่คุณเห็นต้นแม่เท่านั้นหรือ ต้นแม่ที่คุณจะซื้อหน่อ ต้นแม่พันธุ์ต้องมีใบให้เห็นไม่ต่ำกว่า 3 ชุดใบหรือนับใบได้ไม่ต่ำกว่า 15 ใบขั้นต่ำ ให้เปรียบเทียบความสวยแต่ล่ะชุดใบตั้งแต่ใบเก่าจนถึงที่แต่ใบใหม่ และแม่พันธุ์ต้องมีขนาด 10 cm ขึ้นไป
 21. Encephalartos Horridus (hybrid) cm= 800-2000 *ขึ้นกับสีฟ้าของใบและความโหดของหนาม( ต้นทุนที่ส่งมา 500-800/cmแต่ถ้าใบสวยส่งมาในราคา 1000/cmในสายพันธุ์ Hybid นี้)
 22. Encephalartos Natalensis original (Woodii Form) cm= 3000-5000 ขึ้นกับความต้องการขายของผู้ขาย
 23. Encephalartos Cycadifolius cm= 1500-3000 ขึ้นกับสีที่ใบ
 24. Encephalartos Middelburgensis( Avontuur Form)  cm= 3000-8000 *ขึ้นกับรูปแบบใบและสีฟ้าของใบด้วย
 25. Encephalartos Schaijesii(Green Form or  semi blueForm ) cm= 2500-3500 *ขึ้นกับสีฟ้าของใบด้วย
 26. Encephalartos Schmitzii (Green Form or  semi blueForm) cm=2500-3500 *ขึ้นกับสีฟ้าของใบด้วย
 27. Encephalartos Caffer(normal and raffer form) cm=2500-4000
 28. Encephalartos Marunguensis(Green Form or  semi blueForm) cm= 2000-2500 *ขึ้นกับสีฟ้าของใบด้วย
 29. Encephalartos Poggei (Green Form or  semi blueForm) cm= 1500-1500 *ขึ้นกับสีฟ้าของใบด้วย
 30. Encephalartos delucanus(Green Form or  semi blueForm) cm= 1500-1500 *ขึ้นกับสีฟ้าของใบด้วย
 31. Encephalartos Arenarius (True blue form) มันคือ Encephalrtos horridus ใบแบบ Arenarius  cm= 5000-10000  ทนแดดจริงเกิน  8  ชม.ในประเทศไทยหน้าร้อน 40-45 องศา   ได้ใบยังสีฟ้าจัด เมื่อขนาดเกินกว่า 5-7 ซม. *ขึ้นกับความสวยของหนาม
 32. Encephalartos Arenarius ( blue form) คือ Encephalartos arenarius มีเลือด E.horridus  cm=  2000-2500  ทนแดดจริงไม่ได้นานเกินตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนเที่ยงวัน ต้องอยู่แดดไม่เกิน4 ชม.เช้าหรือใต้แสลนเท่านั้นถึงจะฟ้า  เมื่อขนาดเกินกว่า 7 ชม. ต่ำกว่า 7 cm พิจารณายาก *ขึ้นกับความสวยของหนาม
 33. Encephalartos Arenarius (Semi blue form) cm=  1000- 2000
 34. Encephalartos Arenarius (green form) cm=  500- 1000
 35. Encephalartos Trisprinosus ( a lot of thorn) หนามเยอะมาก cm= 2500-10000*ขึ้นกับความสวยของหนามและสีฟ้าของใบด้วย
 36. Encephalartos Trisprinosus (no thorn) ไม่มีหนามเลยที่ใบย่อยแม้แต่ใบเดียว cm= 1000-1200*ขึ้นกับความสวยของหนามและสีฟ้าของใบด้วย
 37. Encephalartos Middelburgensis (storberg form) cm= 2000-5000 *ขึ้นกับความสวยของหนามและสีฟ้าที่ใบ
 38. Encephalartods Inopius cm=4000-6000 *original เท่านั้น ขึ้นกับทนการวางการแดด 100% เพราะการวางในที่ร่มหรือใต้แสลนจะดูเรื่องความฟ้าของสีฟ้าของใบ แต่ถ้าโดนแดด 100% ใบจะออกทางสีเขียว ถ้าทนแดดไม่ได้จะใบไหม้
 39. Encephalartos Dyerianus or Encephalartos graniticola (normal Form and Labubu form  ) cm= 1000-2500*ขึ้นกับสีฟ้าของใบด้วย
 40.  E.levuboensis for those familiar with Encephalartos dyerianus but you can see this cycads differs with its leaflets held on flat plane and greater angle off the rachis cm= 5000-6500 *ขึ้นกับสีฟ้าของใบด้วย
 41. Encephalartods Leavifolius (kaapsehoop form) cm= 3000-5000*ขึ้นกับสีฟ้าของใบด้วย
 42. Encephalartos Eugene-maraisii(krangberg form) cm=2000-5000*ขึ้นกับสีฟ้าของใบ
 43. Encephalartos Middelburgensis (Olifonts form) cm= 2500-5000*ขึ้นกับสีฟ้าของใบ
 44. Encephalartos Eugene-maraisii (waterberg form) cm=2500-5000*ขึ้นกับสีฟ้าของใบ
 45. Encephalartos humillis cm=3000-5000 *ขึ้นกับขนาดของหัวปรง
 46. Encephalartos Cupidus(normal and Robusta form) cm=2000-3000 *ขึ้นกับความสวยของหนามและสีฟ้าของใบ
 47. Encephalartos Middelburgensis (Wilge Reiver form) cm= 2000-5000  *ขึ้นกับสีฟ้าของใบและขนาดใบ
 48. Encephalartos Eugene-maraisii (Palala form) cm=2500-5000*ขึ้นกับสีฟ้าของใบ
 49. Encephalartos Princeps cm=2000-4000 *ขึ้นกับขนาดของใบกับความชิด สีฟ้าของใบ
 50. Encephalartos Longifolius blue form ( jubertina form )cm=2000-5000 ขึ้นกับความฟ้าบนหน้าใบ
 51. Encephalartos Longifolius fish tail form 2000-4000 ขึ้นกับหนามที่ขึ้นกับใบย่อยเป็นหลัก ส่วนสีมักเป็นสีเขียว ถ้าเป็นสีฟ้าจะแพงมาก
 52. Encephalartos Longifolius green form cm=1000-1500
 53. Encephalartos Eugene-maraisii (dolomiticus form) cm=3000-6000 *ขึ้นกับสีฟ้าของใบ
 54. Encephalartos Nubimontanus (all form except robusta form)cm=1500-5000 *ขึ้นกับสีฟ้าของใบ
 55. Encephalartos Lehmannii(normal and Paardeport Form) cm= 2000-4000-
 56. Encephalartos Lehmannii(kirkwood and juvenile Form) cm= 2000-4000-  *ขึ้นกับสีฟ้าของใบกับการชิดของใบ
 57. Encephalartos Ghellinckii(Silver Hair,Low Land,Dwarf form) 1500-2500 *ขึ้นกับความสวยของใบ
 58. Encephalartos Cerinus  1000-3000*ขึ้นกับสีฟ้าของใบ
 59. Encephalartos friderici-guilielmi cm=1500-4000 *ขึ้นกับสีฟ้าของใบ
 60. Encephalartos Paucidentatus cm=2000-5000 *ขึ้นกับความโค้งของรูปแบบใบว่าเหมือน E.heenannii แค่ไหน
 61. Encephalartos Tegulaneus cm=  500-1000 *ขึ้นกับความสมบูรณ์ของไม้ ขนาดเกิน 40-50 cm ขึ้นไปจะคิดตามผู้ขาย
 62. Encephalartos lanatus cm=1000-2000 *ขึ้นกับสีฟ้าของใบ
 63. Encephalartos Apanatus cm =500-1000 *ขึ้นกับความสมบูรณ์ของไม้ ขนาดเกิน 40-50 cm ขึ้นไปจะคิดตามผู้ขาย
 64. Encephalartos Umbeluziensis cm= 500-1000 *ขึ้นกับความสมบูรณ์ของไม้ ขนาดเกิน 40-50 cm ขึ้นไปจะคิดตามผู้ขาย
 65. Encephalartos Bubalinus(blue form) cm=500-1000 *ขึ้นกับสีฟ้าของใบ
 66. Encephalartos Sclavol(blue form (a new leaf is red brown colour)) cm=1000-1500 *ขึ้นกับสีฟ้าของใบ
 67. Encephalartos Sclavol(blue form) cm=500-1000*ขึ้นกับสีฟ้าของใบ
 68. Encephalartos Sclavol(green form) cm=400-800*ขึ้นกับความสมบูรณ์ของไม้ ขนาดเกิน 40 cm ขึ้นไปจะคิดตามผู้ขาย
 69. Encephalartos Munchii blue form cm=500-1000 *ขึ้นกับสีฟ้าของใบ
 70. Encephalartos Munchii green form cm =400-800 *ขึ้นกับความสมบูรณ์ของไม้ ขนาดเกิน 40 cm ขึ้นไปจะคิดตามผู้ขาย
 71. Encephalartos Lebomboensis(Piet Retief and Managa Form) cm=300-500 *ขึ้นกับความสมบูรณ์ของไม้ ขนาดเกิน 40 cm ขึ้นไปจะคิดตามผู้ขาย
 72. Encephalartos Aemulans cm=500-1000  *ขนาดเกิน 40-50 cm ขึ้นไป จะขึ้นกับผู้ขาย
 73. Encephalartos Senticosus cm= 500-1000 *ขนาดเกิน 40-50 cm ขึ้นไป จะขึ้นกับผู้ขาย
 74. Encephalartos Kisambo cm= 500-1000 *ขึ้นกับความสมบูรณ์ของไม้ ขนาดเกิน 40-50 cm ขึ้นไปจะคิดตามผู้ขาย
 75. Encephalartos Kanga cm=500-1000 *ขึ้นกับความสมบูรณ์ของไม้ ขนาดเกิน 40-50 cm ขึ้นไปจะคิดตามผู้ขาย
 76. Encephalartos Transvenosus cm=500-1000  *ขนาดเกิน 40-50 cm ขึ้นไป จะขึ้นกับผู้ขาย
 77. Encephalartos Natalensis  cm=500-1000 *ขึ้นกับความสมบูรณ์ของไม้ ขนาดเกิน 40-50 cm ขึ้นไปจะคิดตามผู้ขาย
 78. Encephalartos Natalensis greytown round leaf cm=1500-2500 
 79. Encephalartos Natalensis spoon leaf cm=5000-100000 *ขึ้นกับรูปแบบใบว่าเหมือน spoon แค่ไหน
 80. Encephalartos septentrionalis( Sudan Silver) cm= 1500-3000 *ขึ้นกับความฟ้าของหน้าใบและขนที่ใบและก้านใบ
 81. Encephalartos septentrionalis green  cm= 500-1000 *ขึ้นกับความสมบูรณ์ของไม้ ขนาดเกิน 40 cm ขึ้นไปจะคิดตามผู้ขาย
 82. Encephalartos ferox cm= 500-1000 *ขึ้นกับความสวยของหนาม
 83. Encephalartos Villosus cm= 500-1000 *ขึ้นกับความสมบูรณ์ของไม้ ขนาดเกิน 40-50 cm ขึ้นไปจะคิดตามผู้ขาย
 84. Encephalartos altensteinii cm= 500-1000 *ขึ้นกับความสมบูรณ์ของไม้ ขนาดเกิน 40-50 cm ขึ้นไปจะคิดตามผู้ขาย
 85. Encephalartos iturneri cm= 500-1000 *ขึ้นกับความสมบูรณ์ของไม้ ขนาดเกิน 40-50 cm ขึ้นไปจะคิดตามผู้ขาย
 86. Encephalartos Whitelockii cm= 500-1000 *ขึ้นกับความสมบูรณ์ของไม้ ขนาดเกิน 40-50 cm ขึ้นไปจะคิดตามผู้ขาย
 87. Encephalartos Gratus cm=500-1000 *ขึ้นกับความสมบูรณ์ของไม้ ขนาดเกิน 40-50 cm ขึ้นไปจะคิดตามผู้ขาย
 88. Encephalartos manikensis cm= 500-1000 *ขึ้นกับความสมบูรณ์ของไม้ ขนาดเกิน 40-50 cm ขึ้นไปจะคิดตามผู้ขาย
 89. Encephalartos mackenziei cm=500-1000 *ยิ่งโตขนาดต่อ cm ยิ่งถูกมากๆ ขนาดเกิน 40-50 cm ขึ้นไป
 90. Encephalartos chimanimaniensis cm=1000-2500
 91. Encephalartos transvenosus Soutpansberg(fishtail) cm=1500-2500 *ขึ้นกับความสวยของรูปแบบใบ แต่ถ้าขนาดเกิน 40-50 cm ขึ้นไป ราคาไปไกล
 92. Encephalartos transvenosus Modjadji  cm=500-1000 *ขึ้นกับความสมบูรณ์ของไม้ ขนาดเกิน 40-50 cm ขึ้นไปจะคิดตามผู้ขาย
 93. Encephalartos hildebrandtii (ใบอ่อนสีน้ำตาลแดง) cm=1000-1500
 94. Encephalartos hildebrandtii (ใบอ่อนเขียว) cm=500-1000 *ขึ้นกับรูปแบบหนามที่ใบย่อย

Dioon

1.dioon califanoi cm=500-700 ขึ้นกับความฟ้า

2.dioon caputoi cm=500-1000 ขึ้นกับความฟ้า

3.dioon edule cm=200-400 ขึ้นกับความฟ้า

4.dioon edule var. angustifolium 500-1000 ขึ้นกับความฟ้า

5.dioon holmgrenii cm=200-500 ขึ้นกับความฟ้า

6.dioon mejiae cm=300-500

7.dioon merolae cm=200-500

8.dioon purpusii cm=500-1000

9.dioon rzedowskii cm=300-500

10.dioon sonorense cm= 1500-2000 (green form)

11.dioon bacanora cm= 1500-2000(blue form)

11.dioon spinolusum cm=200-500 ขึ้นกับความฟ้า

12.dioon tomasellii cm= 500-1500 ขึ้นกับความฟ้า

Cycas (Zone asia)

1. Cycas cairnsiana(super blue or electric blue) cm= 1200-1500

2. Cycas cairnsiana(  blue Sapphire or Princess blue) cm = 1000-1200

3.Cycas cairnsiana(  Tiffany blue) cm = 600-900

4.Cycas cairnsiana (hybrid) cm=100-200

ราคาที่เขียนอาจจะมีความผิดพลาดได้บ้าง แต่อาจจะเป็นข้อมูลบางอย่างง่ายๆในการซื้อต้นปรง ทั้งหมดนี้ก็ต้องขึ้นกับผู้ซื้อและผู้ขายเอง

Cycas cairnsiana ปรงใบฟ้า Mr.Prince Farm (Line Id mr.prince.farm) the best number one

© 2000:Mr.Prince Farm, All Rights Reserved | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress