วัฎจักรไนโตรเจน(Nitrogen cycle)

ไนโตรเจน (Nitrogen)

เป็นธาตุอาหารหลักที่จำเป็นมากต่อพืชทุกชนิด และสามารถ นำธาตุอาหารหลักนี้มาใช้ได้ตามรูปภาพ

 

 

© 2000:Mr.Prince Farm, All Rights Reserved | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress