ข้อมูล Encephalartos Brevifoliolatus

ข้อมูล Encephalartos brevifoliolatus (ได้แปลมาจากหนังสือ South Africa)

สายพันธุ์นี้ได้อธิบายมาจาก Piet J.Vorster  ในปี 1996 ตำราได้อ้างถึง ใบย่อยของสายพันธุ์นี้ซึ่งจะสั้นมากและกว้างมากมากกว่าที่รู้จักกันในสายพันธุ์ที่มีความคล้ายกันคือ Encephalartos laevifolius

Habitat :  สายพันธุ์นี้มาจากพื้นที่ Wolkberg ใน Limpopo มันจะเติบโตในพื้นหญ้าสั้นๆและเกาะอยู่บนหน้าผาหินทรายที่เต็มไปด้วยแสงอาทิตย์ ความสูงประมาณ 1300-1500 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล โดยพื้นที่นี้ในหน้าร้อนจะมีฝน ทำให้สายพันธุ์พืชในป่ามีการดำรงอยู่ โดยสายพันธุ์นี้ใกล้จะศูญพันธุ์มากๆแล้ว ตั้งแต่พบว่าเหลือแค่ 5 ต้นเท่านั้นในพื้นที่ระหว่างการสำรวจอย่างจริงจัง สายพันธุ์นี้เพศเป็นสัญลักษณ์ในการบ่งบอก ทั้งหมดที่มีต้องเป็นเพศผู้และไม่สัญลักษณ์ของการเกิดเมล็ดหรือการงอกออกมาจากเมล็ดที่จะพบได้ มันดูเหมือนว่าจะเป็นสายพันธุ์หนึ่งของการไม่รู้จักเพศที่จะพบในการเพาะปลูก

Cultivation

การปลูกของสายพันธุ์นี้ไม่มีใครรู้ แต่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์จะคล้ายๆ Encephalartos laevifolious  เมื่อต้นเจริญเติบโตจะสามารถรับแสงได้แบบเต็มที่ใน South africa หรือแดดบางๆอ่อนก็ได้และหน้าหนาวมีน้ำแข็งมาเกาะ สายพันธุ์นี้มีปัญหาทางด้านการเจริญเติบโตเป็นอย่างมากไม่มีปฏิกริยาในชอบแบบไหน การขนย้ายให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามการขยายพันธุ์ของมันที่ดีที่สุดคือขยายพันธุ์ทางหน่อ

ลำต้น(Stem)

รูปทรงจะเหมือนต้นไม้ที่ลำต้นตั้งตรงหรืออาจจะเอนได้เมื่อลำต้นยาวขึ้น หรืออาจจะมีการห้อยลงมาจากหน้าผาโดยการเกาะยึดโดยราก และส่วนลำต้นที่ยืดขึ้นไปในอากาศจะไม่มีการแตกกิ่งก้านสาขา แต่ว่าลำต้นที่มีก้านที่อยู่บนพื้นดินจะผลิตหน่อ(sucker)ออกมา  ลำต้นมันจะสามารถสูงได้ถึง 2.5 เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 250-300 มิลลิเมตร บนยอดจะไม่ปกคลุมไปด้วยขน แต่ว่าจะมี cataphyllsเป็นเส้นบางๆสีขาวปกคลุมแทน จะทำให้ดูเหมือนผม(hairy)ภายนอก  ลำต้นจะถูกป้องกันโดย ลำต้นจะถูกปกป้องโดยใบย่อยตรงที่ฐานเล็กๆ

pp-angle.pr-angle,s-angle

 

Leaves

ใบจะเป็นสีเขียวเข้มและก้านจะเป็นสีเฉดเหลือง ก้านจะแข็งและตรงหรือที่ปลายก้านใบสุดอาจจะมีการโค้งลงขึ้นได้ ใบโดยรวมจะมีความยาว 0.8-1.2 เมตร

มีค่า pp-angle 135°

มีค่า pr-angle 45 °

 

จะมีค่า s-angle เป็นบวก และการทับซ้อนจะเป็นแบบล่างทับบน(incubously)

Petioleจะประมาณ 90-200 มิลลิเมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 7-10 มิลลิเมตร มันจะมีสีขาวๆที่จะมีลักษณะเป็นขนภายนอกเมื่อเริ่มแรกแล้วหลังจากนั้นก็จะหลุดร่วงไปและใบจะออกเป็นสีเหลืองๆ

Median leaflets : ยาว 60-80 มิลลิเมตร กว้าง 10-12 มิลลิเมตร ผิวจะสากๆเหมือนกระดาษทราย ใบจะมีการม้วนที่ขอบใบทั้งหมด ที่ปลายใบย่อยจะแหลมและแข็งมาก ด้านหลังใบจะมี 12-16 เส้นในแนวราบบางๆขนานไปกับใบ

Basal leaflets : จะลดขนาดลงจากขนาดปกติแต่ไม่ถึงกับเป็นหนาม(spines)

Cone  สิ่งที่พบใน Cones เก่าแก่ จน male cones แห้ง ได้มีการอธิบายไว้ดังนี้

Male cones สามารถที่น่าจะเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นได้ถึง 6 cones ต่อต้นต่อฤดู จะปรากฎว่า Coneติดกับฐานก็คือยอดของลำต้นแบบไร้ก้านและมีขนสีขาวสั้นๆปกคลุมภายนอก  Coneที่มีลักษณะถูกตากแดดและแห้งนี้ จะมีความยาว 350 มิลลิเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลาง 60-70 มิลลิเมตร มันจะเกิด Pollen shedding ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือต้นฤดูร้อน

Female cones ไม่พบ

Seeds ไม่พบ

Seed kernals ไม่พบ

Note

ตั้งแต่สายพันธุ์นี้ได้อธิบาย นักพฤษศาสตร์ทั้งหลายได้มีสายพันธุ์ต่างๆอีกมากมายพบในบริเวณใกล้เคียงกัน ขยายออกมาใกล้เคียงกับ Encephalartos brevifoliolatus อาจจะนำไปสู่ลักษณะที่นอกเหนือแต่ใกล้เคียงกันเรียกว่า Encephalartos laevifolius wolkberg form หลังจากนั้นก็เป็นการรู้ดีว่าจุดสำคัญของ Encephalartos brevifoliolatus คือ ความยาวของใบจะสั้นและกว้างซึ่งใบ mediun leaflets ยาว 60-80 มิลลิเมตร กว้าง 10-12 มิลลิเมตร แต่ถ้าเป็นแบบใบส่วนอื่นที่ไม่ใช่ mediun leaflets ของ Encephalartos brevifoliolatus จะมีความยาว 55-70 มิลลิเมตร และกว้าง 9 มิลลิเมตร   ส่วนของ Encephalartos laevifolius wolkberg form ใบ mediun leaflets จะมีความยาว 100-150 มิลลิเมตร และกว้าง 5-7 มิลลิเมตร

© 2000:Mr.Prince Farm, All Rights Reserved | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress