แหล่งความรู้(Learn More)

ความรู้เกี่ยวกับปรงต่างๆ

                     ต้นปรง(cycads) เป็นต้นไม้ที่เกิดก่อนยุคไดโนเสาร์  มีมานานมากกว่า 350ล้านปี มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก แต่จะเติบโตมากสุดแถวเส้นศูนย์สูตร มีอายุยืนยาวได้ถึง 1000 ปี ขยายพันธุ์ทาง 1. เมล็ด(seeding คือต้องได้มาจากการผสมระหว่างเกสรตัวผู้กับ coneตัวเมียโดย(เกสรตัวผู้เหมือนก้านธูปยักษ์),(เกสรตัวเมียเหมือนฝักข้าวโพด ), 2.หน่อ(sucker แยกหน่อลูกมาจากต้นแม่) พอมาถึงส่วน รากสามารถสะสมอาหารเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้งเรียกว่าแครอท และรากสามารถหาอาหารได้ทางบนผิวดิน( colaroid root บางทีเรียก air root)  เป็นต้นไม้ที่ชอบเลี้ยงกันทั่วโลกเพราะเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะสวยที่ใบจึงไม่มีวันไม่สวยใน 365วันสำหรับผู้เลี้ยงที่มีความเอาใจใส่  สายพันธุ์(Encephalartos) โดยเฉพาะ Encephalartos hirsutus เค้าเรียกว่า KING OF BLUE LEAF  จะเห็นได้ว่าตระกูล ENCEPHALARTOS เป็นตระกูลปรงที่เด่นสุดในด้านความสวยงามซึ่งมาจาก South Africa จะเด่นกว่าสายพันธุ์อื่นในปรงทั้งหมด(Cycads)  จึงเป็นที่ต้องการของนักสะสมต้นไม้ โดยเฉพาะนักธุรกิจ วงการภาพยนตร์ เจ้าของโรงงาน นักการเมือง แพทย์ นักพฤษศาสตร์ เจ้าของสวน เจ้าของธุรกิจส่วนตัวหลายอาชีพ รวมทั้งกษัตริย์ทั้งโลก

ปรงเป็นพืชโบราณที่มีเมล็ด

ปรง”  (Order) Cycadales ทั่วโลกมีอยู่ด้วยกัน 3 วงศ์ Family) คือ Cycadaceae, Zamiaceae และ Stangeriaceae รวมๆแล้วประมาณ 348 ชนิด และอาจค้นพบได้อีกในอนาคต

1 วงศ์แรก Cycadaceae ประกอบด้วยปรงสกุล (Genus)  มีวงศ์เดียว

1.1 วงศ์ Cycas  90 ชนิด  กระจายพันธุ์กว้างขวางในเขตโลกเก่า ตั้งแต่ฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกามาจนถึงเอเชีย ออสเตรเลีย และตามหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก

วงศ์สอง Zamiaceae  เป็นวงศ์ใหญ่สุดของปรง แยกออกเป็น 2 วงศ์ย่อย อันได้แก่

2.1 วงศ์ย่อย Encephalartoideae

ประกอบด้วยสกุลต่างๆ 4 สกุลคือ

2.1.1 สกุล Dioon มีประมาณ 14 ชนิด พบในเม็กซิโกและอเมริกากลาง

2.1.2 สกุล Encephalartos มีประมาณ 66 ชนิด ส่วนใหญ่พบทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกา ***

All the species are endangered, some critically, due to their exploitation by collectors and traditional medicine gatherers

2.1.3 สกุล Macrozamia มีประมาณ 41ชนิด พบในออสเตรเลีย

2.1.4 สกุล Lepidozamia มีเพียง 2 ชนิด พบทางฝั่งตะวันออกของออสเตรเลีย(Lepidozamia hopei,Lepidozamia peroffskyana Regel)

2.2 วงศ์ย่อย Zamioideae

ประกอบด้วยสกุลต่างๆ 4 สกุล คือ

2.2.1 สกุล Ceratozamia พบ 27 ชนิด  อยู่ทางตอนใต้ของเม็กซิโก และอเมริกากลาง

2.2.2 สกุล Microcycas มีเพียง 1 ชนิด พบในประเทศคิวบา ( Microcycas calocoma)

2.2.3 สกุล Chigua มี 2 ชนิด พบในประเทศโคลัมเบีChigua bernalii,Chigua restrepoi)

2.2.4 สกุล Zamia(ปรงเม็กซิกันมีประมาณ 72 ชนิด พบตั้งแต่ทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา ลงไปจนถึงประเทศโบลิเวีย

  1. วงศ์สาม Stangeriaceae แยกเป็น 2 วงศ์

3.1 Stangerioideae  วงศ์ Strangeria มีเพียง 1 ชนิด พบในแอฟริกาใต้(Stangeria eriopus)

3.2 Bowenioideae    วงศ์ Bowenia มี 2 ชนิด พบทางฝั่งตะวันออกของออสเตรเลีย(Bowenia serrulata,

Bowenia spectabilis)

ต้นปรง(cycads) เป็นต้นไม้ที่เกิดก่อนยุคไดโนเสาร์  มีมานานมากกว่า 300ล้านปี มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก แต่จะเติบโตมากสุดแถวเส้นศูนย์สูตร มีอายุยืนยาวได้ถึง 1000 ปี ขยายพันธุ์ทาง

1. เมล็ด(seeding คือต้องได้มาจากการผสมระหว่างเกสรตัวผู้กับ coneตัวเมียโดย(เกสรตัวผู้เหมือนก้านธูปยักษ์),(เกสรตัวเมียเหมือนฝักข้าวโพด )

2.หน่อ(sucker แยกหน่อลูกมาจากต้นแม่)

พอมาถึงส่วน รากสามารถสะสมอาหารเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้งเรียกว่าแครอท และรากสามารถหาอาหารได้ทางบนผิวดิน( colaroid root บางทีเรียก air root)  ต้นปรงเป็นจัดว่ามีความสวยงามเมื่ออยู่ในสวนบางประเทศเรียกว่า king of garden โดยตลาดจะรู้ถึงมูลค่าของต้นปรงชนิดนั้นๆ โดยเฉพาะ พวก Encephalartos จะคิดกันเป็นเซนติเมตร

โดยนับวันถ้าเป็น BLUE LEAF ENCEPHALARTOSBLUE HAIR LEAF ENCEPHALARTOS รวมถึง GREEN HAIR LEAF ENCEPHALARTOS 3 ลักษณะนี้ ราคาจะเพิ่มขึ้นและหายากมากขึ้น จำนวนก็น้อยลงเรื่อยๆ และเป็นที่ต้องการของนักสะสม  โดย 3 แบบนี้น่าจะสูญพันธุ์ ในช่วงไม่เกิน ค.. 2050-2100

 

 

© 2000:Mr.Prince Farm, All Rights Reserved | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress