Ceratozamia มีจำนวน 27 ชนิด

Ceratozamia alvarezii Pérez-Farr., Vovides & Iglesias – Chiapas

Ceratozamia becerrae Pérez-Farr., Vovides & Schutzman – Tabasco, Chiapas

Ceratozamia brevifrons Miq. – Veracruz

Ceratozamia chimalapensis Pérez-Farr. & Vovides – Oaxaca

Ceratozamia decumbens Vovides, S.Avendaño, Pérez-Farr. & González-Astorga – Veracruz

Ceratozamia euryphyllidia Vázq. Torres, Sabato & D.W. Stev. – Veracruz, Oaxaca

Ceratozamia fuscoviridis D. Moore – Hidalgo

Ceratozamia hildae G.P. Landry & M.C. Wilson – Querétaro, San Luis Potosí

Ceratozamia hondurensis J.L. Haynes, Whitelock, Schutzman & R.S. Adams – Honduras

Ceratozamia huastecorum S. Avendaño, Vovides & Cast.-Campos – Veracruz

Ceratozamia kuesteriana Regel – Tamaulipas

Ceratozamia latifolia Miq. – Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo

Ceratozamia matudae Lundell – Chiapas, Guatemala

Ceratozamia mexicana Brongn. – Puebla, Veracruz

Ceratozamia microstrobila Vovides & J.D. Rees – San Luis Potosí

Ceratozamia miqueliana H. Wendl. – Veracruz, Tabasco, Chiapas

Ceratozamia mirandae Vovides, Pérez-Farr. & Iglesias – Chiapas

Ceratozamia mixeorum Chemnick, T.J. Greg. & S. Salas-Mor. – Oaxaca

Ceratozamia morettii Vázq. Torres & Vovides – Veracruz

Ceratozamia norstogii D.W. Stev. – Oaxaca, Chiapas

Ceratozamia robusta Miq. – Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Belize, Guatemala

Ceratozamia sabatoi Vovides, Vázq. Torres, Schutzman & Iglesias – Querétaro, Hidalgo

Ceratozamia santillanii Pérez-Farr. & Vovides – Chiapas

Ceratozamia vovidesii Pérez-Farr. & Iglesias – Chiapas

Ceratozamia whitelockiana Chemnick & T.J. Greg. – Oaxaca

Ceratozamia zaragozae Medellin-Leal – San Luis Potosí

Ceratozamia zoquorum Pérez-Farr., Vovides & Iglesias – Chiapas

© 2000:Mr.Prince Farm, All Rights Reserved | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress