ข้อมูล Encephalartos sclavoi

Encephalartos sclavoi เป็นสายพันธุ์ที่มาจาก Northern Tanzania เกิดอยู่บนที่ลาดชันบนหิน

คำอธิบาย

สายพันธุ์นี้ถูกคุกคามในป่า เนื่องจากการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยและการลอบล่าสัตว์ เป็นปรงสีเขียวขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่สามารถมีลำต้นสูงได้ถึง 1 เมตร ใบย่อย(leaflets) มีความกว้าง บางครั้งรูปแบบใบเหมือน cup และมีลักษณะคล้ายหนัง Cones มีสีเหลือง leaflets มีลักษณะโค้งมนและบางครั้งก็มีหนามที่เรียกว่า spines อยู่ตามขอบใบของสายพันธุ์นี้

ถิ่นที่อยู่ : สายพันธุ์นี้มาจากเทือเขา Usambara ในเขต Tanga ของแทนซาเนีย อากาศแห้งและร้อน มันเติบโตตามมุมของป่าและบนโขดหินสูงชัน ลาด และหน้าผาหินแกรนนิต E.sclavoi สามารถพบได้ในพื้นที่ที่มีแสงแดด หรือบริเวณที่มีการคุ้มครองของต้นไม้และบริเวณป่า

ขนาดของพืช: สายพันธุ์นี้มีขนาดกลางและมีใบค่อนข้าวบาว โดยวัดความยาวได้ถึงสองเมตร (แต่อาจแตกต่างกันไปตามพันธุ์) ลำต้นมีความสูงแตกต่างกันไปตั้งแต่ 2 เมตรถึง 4 เมตร ความแปรปรวนนี้ดูเหมือนจะตัดกับความจริงที่ว่ามีสองสายพันธุ์ที่โดดเด่นในสายพันธุ์นี้ ซึ่งมีความแข็งแรง ลักษณะและขนาดแตกต่างกันไป สายพันธุ์นี้สามารถมีลำต้นเดียวหรือหลายลำต้นได้

ลักษณะอื่นๆ : เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะอยู่บริเวณเขตร้อนมาก มีใบโค้งเว้า(concave) ลักษณะของหนาม(spined) ขึ้นกับสภาพแวดล้อม ดูเหมือนจะมีลักษณะสองสายพันธุ์ที่โดดเด่นสำหรับพืชชนิดนี้ ประเภทแรกคือ ใบออกมาเป็นสีเขียวโผล่ออกมา มีหนามน้อยกว่าและการโค้งเว้าของใบย่อยน้อยกว่า

© 2000:Mr.Prince Farm, All Rights Reserved | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress